Цілі сталого розвитку в програмах кандидатів у президенти. Результати дослідженняНайбільшу увагу в програмах кандидатів присвячено підвищенню якості освіти та економічному розвитку. Натомість проблеми екології, клімату й розвитку відновлюваної енергетики вважали за потрібне відобразити в своїх програмах лише кілька учасників виборчих перегонів.

У дослідженні проаналізовано програми 39-ти кандидатів у президенти України 2019 року на предмет згадування 27-ми ключових слів та словосполучень, які описують різні аспекти сталого розвитку.

27 ключових слів та словосполучень задля зручності аналізу було поділено на шість груп (аспектів сталого розвитку):

• освіта (освіта, якісна освіта)

• зростання економіки (економічний розвиток, економічне зростання, ріст економіки, інвестиції в інновації, сталий розвиток, сталі міста)

• здоров’я (здоров’я, здоровий образ життя)

• соціальна справедливість та рівність (боротьба з бідністю, подолання бідності, ліквідація голоду, ліквідація нерівності, проблема нерівності, достойна робота, гендерна рівність)

• відновлювана енергетика (чиста енергія, відновлювана енергетика, зелена енергетика, відповідальне споживання)

• довкілля та екологія (чиста вода, зміна клімату, боротьба зі зміною клімату, екологія, екосистема, збереження екосистем)

Дослідження показало, що кандидати в президенти приділили в своїх програмах відносно невелику увагу проблематиці сталого розвитку, причому увага розподілена дуже нерівномірно відносно різних аспектів проблеми.

Практично всі кандидати включили до своїх програм згадування якості освіти й обіцяють піднести її на вищий щабель. Так само уважно більшість із них поставилася до проблеми здоров’я українців (рідше – здорового образу життя). Абсолютна більшість кандидатів говорять і про економічне зростання та економічний розвиток. Найчастіше економічні питання становлять осердя програми й є центральною частиною пропонованого кандидатами плану змін. Натомість цього не можна сказати про інші аспекти сталого розвитку.

Так, практично ніхто з кандидатів не вважав за потрібне писати про проблему нерівності (в тому числі гендерної). Хоча частина кандидатів згадує про подолання бідності, в широкому сенсі проблема рівності не знайшла відображення у програмах кандидатів у президенти.

Ще гірша ситуація з екологічною проблематикою. Геть-зовсім не представлено у програмах кандидатів тему збереження екосистем та протидії змінам клімату. Насправді більшість кандидатів взагалі не вживають таких термінів, як екосистема, й не згадують про проблему кліматичних змін.

Нарешті, в жодній програмі не трапляється поняття «сталі міста». Поняття «сталий розвиток» вживають лише троє кандидатів.

Серед усіх кандидатів найбільш уважними до питання сталого розвитку можна назвати Ю.Литвиненко, чия програма містить 8 унікальних ключових слів, а також програми О.Богомолець, Ю.Дерев’янка та С.Капліна – їхні програми покривають по 5 аспектів проблеми.

З п’ятірки фаворитів перегонів найбільше ключових слів містить програма А.Гриценка (7), найменше – Ю.Тимошенко (4).

Скачати повну версію дослідження можна, перейшовши за посиланням:

Центр контент-аналізу